Firemná kultúra

Enterprise purpose

Podnikový účel:Zamerajte sa na zákaznícku skúsenosť, vytvorte hviezdnu značku a buďte poskytovateľom služieb, ktorému zákazníci dôverujú!

Podniková misia:Neustále vytvárajte a snažte sa zlepšovať kvalitu výrobkov z huby!

Vízia spoločnosti:aby bol svet čistejší, zdravší a krajší!

Hodnota značky:zameranie, integrita, zdieľanie, win-win!

Obchodná filozofia:inovácie, zlepšenie, služby a stabilita!

Koncept talentu:majú schopnosti aj politickú integritu, sú eklektickí, čo najlepšie využívajú svoj talent!

Koncept služby:založené na službách, prežite na kvalite a hľadajte vývoj na vede!

Koncept kvality:Trh je more, kvalita je loď a kvalita je plachta!

Business philosophy
Company culture

Firemná kultúra:Spoločne, vzájomne si pomáhať, jednota a priateľstvo!

Firemný slogan: Dnes považujem firmu za svoj domov;zajtra bude spoločnosť na mňa hrdá!

Dlhodobý cieľ:dosiahnuť veľký úspech, čestnosť a prosperitu!