Kontrola kvality

Product testing

Testovanie produktu

Vzťahuje sa na testovanie produktov strojmi a zariadeniami po tom, ako boli vyrobené tak, aby spĺňali normy zákazníka.

Kontrola kvality

Vzťahuje sa na produkt do hotového produktu, pred dodaním konečnej kontroly môžu byť odoslané kvalifikované produkty.

Quality Control
Inspection Declaration

Inšpekčné vyhlásenie

ODKAZUJE NA ZÁVEREČNÚ NÁHODNÚ kontrolu produktu pred jeho odoslaním na colnicu a iba ak spĺňa exportnú normu, môže byť prepustený.